Menu Zamknij

Podstawowe zasady zachowania się przy wypadku komunikacyjnym z autem elektrycznym i hybrydowym

300,00 

Data: –
 Szkolenie w godzinach: –

Podstawowe zasady zachowania się przy wypadku komunikacyjnym z autem elektrycznym i hybrydowym


Plan zajęć:

 •       Identyfikacja samochodu,
 •       Omówienie sposobu lokalizacji elementów zagrożonych wybuchem,
 •       Zabezpieczenie samochodu przed stoczeniem,
 •       Bezpieczne rozładowanie sterownika poduszek powietrznych,
 •       Dezaktywacja napędu i układu wysokowoltowego,
 •       Postępowanie z samochodem podłączonym do stacji do ładowania,
 •       Postępowanie podczas niebezpiecznych zdarzeń takich jak:
  • niekontrolowane uruchomienie silnika napędowego i ruch samochodu;
  • porażenie prądem;
  • samozapłon, pożar i nawrót spalania akumulatora;
  • wyciek płynów eksploatacyjnych i elektrolitu z akumulatora;
  • uwalnianie gazów bez zapłonu;
  • zapłon mieszaniny palnych gazów.
 •     Rozpoznanie i działania zabezpieczające,
 •     Działania ratownicze.

NAJBLIŻSZE TERMINY:Ustalamy indywidualnie

Miejsce szkolenia:
Atomis
ul. Kilińskiego 6
09-140 Raciąż

Sala konferencyjna przy głównym wejściu w hali C

tel.: 502 527 831;  730 690 000

UWAGA !

*cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.