Menu Zamknij

Podstawy tuningu przy użyciu oprogramowania WinOLS

2 500,00  netto

Data: 5 lutego 2022 r., dodatkowe terminy szkoleń zgodnie z harmonogramem
Ilość godzin: 8
Szkolenie w godzinach: 10:00 – 18:00

 

SKU: PDST_TUN Kategoria: Tagi: , ,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA
  Podstawy tuningu przy użyciu oprogramowania WinOLS
 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
  – czas trwania szkolenia: 2 dni
  – ilość godzin zegarowych: 16 godzin
  SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:
  – Zajęcia Teoretyczne – wprowadzenie
  – Zajęcia Praktyczne – omówienie zagadnień na przykładach
 3. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  Znajomość diagnostyki samochodowej. Obsługa testerów diagnostycznych.
 4. Terminy:
  25-26 marca 2023 r.
  20- 21 maja 2023 r.
  Miejsce szkolenia: Raciąż – Atomis
  tel.: 502-527-831, 730-690-000
 5. CELE SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi dostępnych na rynku narzędzi oraz metod odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych oraz nauka obsługi tych narzędzi.
 6. OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  Sterowanie nowoczesnych silników spalinowych.
  Metody odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych
  Wykorzystanie Dostępnych na rynku narzędzi do odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych
 7. PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Sterowanie nowoczesnych silników spalinowych Dzień 1 8 godz.
 • Wprowadzenie w układy mechatronicznych systemów sterowania silników spalinowych
 • Strategie sterowania ilością dostarczanego paliwa i powietrza
 • Sposoby elektronicznego ograniczania momentu obrotowego
 • Diagnostyczne metody oceny stanu technicznego pojazdu/silnika
2 Metody odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych Dzień 2 8 godz.
 • Dostępne urządzenia do odczytu i zapisu danych w sterownikach
 • Sposoby odczytu i zapisu pamięci (OBD, BDM, bezpośrednia) oraz rodzaje magazynów pamięci
 • Metody zabezpieczeń “antytuningowych” oraz omówienie sum kontrolnych
 • Transmisja danych podczas odczytu i zapisu pamięci
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 16 godzin.

 

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
* cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.