Menu Zamknij

ECU w pigułce

3 000,00 

Data: 24-25 sierpnia 2024r., Dodatkowe terminy szkoleń ustalane indywidualnie
Ilość godzin: 8
Szkolenie w godzinach: 10:00 – 18:00

 

SKU: ECU_PIG Kategoria: Tagi: , ,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA
  ECU w pigułce
 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
  – czas trwania szkolenia: 1 dzień
  – ilość godzin zegarowych: 8 godzin
  SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:
  – Zajęcia Teoretyczne – wprowadzenie
  – Zajęcia Praktyczne – omówienie zagadnień na przykładach
 3. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  Znajomość budowy samochodów. Znajomość podstaw obsługi programatorów.
 4. CELE SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi dostępnych na rynku narzędzi oraz metod odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych oraz nauka obsługi tych narzędzi.
 5. OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  Sterowanie nowoczesnych silników spalinowych.
  Metody odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych
  Wykorzystanie Dostępnych na rynku narzędzi do odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych
 6. PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Ewolucja sterowników silnika z podziałem na okresy zastosowań oraz producentów. 2 godz. 1 godz.
 • Wprowadzenie w układy mechatronicznych systemów sterowania silników spalinowych
 • Strategie sterowania ilością dostarczanego paliwa i powietrza
 • Przedstawienie wszystkich znaczących producentów sterowników silnika, rozwój technologii oraz zastosowanych procesorów.
2 Metody odczytu i zapisu danych w sterownikach silników spalinowych 3 godz. 2 godz.
 • Dostępne urządzenia do odczytu i zapisu danych w sterownikach
 • Sposoby odczytu i zapisu pamięci (OBD, BDM, bezpośrednia) oraz rodzaje magazynów pamięci
 • Metody zabezpieczeń “antytuningowych” oraz omówienie sum kontrolnych
 • Transmisja danych podczas odczytu i zapisu pamięci
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 8 godzin.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
24-25 sierpnia 2024
21-22 września 2024
19-20 października 2024
30 listopada – 1 grudnia 2024

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
* cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 

 

Informacje dodatkowe

Naprawa sterowników ECU w pigułce Terminy

24-25 sierpnia 2024, 21-22 września 2024, 19-20 października 2024, 30 listopada – 1 grudnia 2024