Menu Zamknij

Programowanie procesorów stosowanych w elektronice samochodowej

3 000,00 

Data: Dodatkowe terminy szkoleń ustalane indywidualnie
Ilość godzin: 16
Szkolenie w godzinach: 8:30:00 – 16:00

 

SKU: Procesory w pigułce Kategoria: Tagi: , ,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA
  Programowanie procesorów stosowanych w elektronice samochodowej
 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
  – czas trwania szkolenia: 2 dni
  – ilość godzin: 16 godzin

              Czas trwania: 2 dni(sobota-niedziela)

              Miejsce szkolenia: Raciąż

              Rozkład godzinowy: 8:30 do 16:00

     3. SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla 1 osoby

Zajęcia Teoretyczne – wprowadzenie
Zajęcia Praktyczne – omówienie zagadnień na przykładach

          Najbliższe terminy:

Dodatkowe terminy szkoleń ustalane indywidualnie

Miejsce szkolenia: Raciąż – Atomis

           Kontakt:  szkolenia@atomis.pl, biuro@atomis.pl
           tel.: 502-527-831

 4. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Znajomość obsługi narzędzi do lutowania elektroniki. Obsługa programatorów.

       5. CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi dostępnych na rynku narzędzi oraz metod programowania, najczęściej popełniane błędy przez elektroników.

       6. OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
– Informacje na temat zastosowań procesorów w elektronice
– Geneza i rozwój pamięci eeprom oraz procesorów.
– Metody i cele wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań w elektronice.
– Wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi do programowania elektroniki samochodowej .

PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Wstęp do szkolenia , informacje prawne oraz geneza , rozwój i zastosowanie procesorów w elektronice samochodowej. 2 godz. 2 godz.
 • Wprowadzenie , historia pierwszych zastosowań procesorów w elektronice samochodowej
 • Przedstawienie informacji prawnych
 • Przedstawienie największych producentów elektroniki samochodowej.
 • Sposoby elektronicznego dostępu do danych zawartych w procesorach.
 • Omówienie zastosowań procesorów i pamięci eeprom w modułach elektroniki samochodowej.
2 Najczęściej spotykane procesory w elektronice samochodowej, ich zastosowanie oraz metody programowań. Omówienie na konkretnych przykładach. 6 godz. 6 godz.
 • Dostępne na rynku urządzenia do programowania procesorów i pamięci eeprom w pojazdach samochodowych.
 • Obsługa programatorów i analiza danych zawartych w procesorach
 • Metody programowania modułów w pojazdach samochodowych.
 • Omówienie wad i zalet poszczególnych procesorów na konkretnych przykładach.
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 16 godzin.

 

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
* cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.