Menu Zamknij

AIRBAG w pigułce

3 000,00 

Data: Terminy szkoleń ustalane indywidualnie
Ilość godzin: 16
Szkolenie w godzinach: 10:00 – 19:00

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA
  Airbag w pigułce
 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
  – czas trwania szkolenia: 2 dni
  – ilość godzin zegarowych: 16 godzin
  SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:
  – Zajęcia Teoretyczne – wprowadzenie
  – Zajęcia Praktyczne – omowienie zagadnień na przykładach
 3. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  Znajomość diagnostyki samochodowej. Obsługa testerów diagnostycznych.
 4. CELE SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi dostępnych na rynku narzędzi oraz metod diagnostyki systemów bezpieczeństwa AIRBAG , najczęściej występujących usterek oaz napraw.
 5. OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  Informacje prawne na temat napraw systemów bezpieczeństwa AIRBAG.
  Geneza powstania systemów bezpieczeństwa.
  Metody i cele wprowadzania coraz to nowszych systemów bezpieczeństwa.
  Wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi do diagnostyki usterek w systemach airbag.
 6. PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLEDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Wstęp do szkolenia , informacje prawne oraz geneza powstania systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. 2 godz. 2 godz.
 • Wprowadzenie , przedstawienie informacji prawnych oraz cele powstania systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych.
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych pozwalających na znajdowanie usterek.
 • Sposoby elektronicznego dostępu do danych .
 • Diagnostyczne metody oceny stanu technicznego pojazdu/silnika
2 Najczęściej spotykane usterki oraz metody napraw . Omówienie na konkretnych przykładach. 6 godz. 6 godz.
 • Dostępne urządzenia do diagnostyki systemów
 • Obsługa testerów diagnostycznych i analiza danych odczytanych ze sterowników.
 • Metody kalibracji czujników zajęcia.
 • Omówienie usterek na przykładach.
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 16 godzin.

 

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
* cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.