Menu Zamknij

Ekologia pojazdowa i regeneracja filtra DPF

3 000,00 

Data: Terminy szkoleń ustalane indywidualnie
Ilość godzin: 16
Szkolenie w godzinach: 10:00 – 18:00

 

SKU: AIR_PIG-1 Kategoria: Tagi: ,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA
  Ekologia pojazdowa i regeneracja DPF
 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
  – czas trwania szkolenia: 2 dni
  – ilość godzin zegarowych: 16 godzin
  SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:
  – Zajęcia Teoretyczne – wprowadzenie
  – Zajęcia Praktyczne – omówienie zagadnień na przykładach
 3. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  Znajomość diagnostyki samochodowej. Obsługa testerów diagnostycznych.
 4. CELE SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi dostępnych na rynku narzędzi oraz metod naprawy filtra DPF.
 5. OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  Filtr cząstek stałych i wpływ na środowisko
  Budowa, rodzaje i działanie filtrów DPF
  Usterki DPF/ Kat / Fap – Łańcuch przyczynowo skutkowy
  Pomiar i ocena zużycia filtra
  Przygotowanie filtra do regeneracji
  Utlenianie cząstek sadzy czyli regeneracja filtra w praktyce
 6. PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Wstęp do szkolenia , informacje prawne oraz rodzaje filtrów DPF 2 godz. 2 godz.
 • Wprowadzenie , przedstawienie informacji prawnych oraz cel
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych pozwalających na znajdowanie usterek.
 • Sposoby elektronicznego dostępu do danych .
 • Diagnostyczne metody oceny stanu technicznego pojazdu/silnika
2 Najczęściej spotykane usterki oraz metody napraw . Omówienie na konkretnych przykładach. 6 godz. 6 godz.
 • Dostępne urządzenia do diagnostyki filtrów DPF
 • Obsługa testerów diagnostycznych.
 • Omówienie usterek na przykładach.
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 16 godzin.

 

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
*cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.