Menu Zamknij

IMMO BMW – budowa, diagnoza, naprawa, klucze – EWS , CAS, FEM/BDC

4 000,00 

Data: Dodatkowe terminy ustalane indywidualnie, skontaktuj się z nami
Ilość godzin: 16
Szkolenie w godzinach: 10:00 – 18:00

SKU: IMMO_BMW Kategoria: Tag:

PROGRAM SZKOLENIA

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

IMMO BMW – budowa, diagnoza, naprawa, klucze – EWS , CAS, FEM/BDC

CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

– czas trwania szkolenia: 2 dni

– ilość godzin: 16 godzin

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne: sala konferencyjna

Zajęcia organizowane w weekendy (sobota-niedziela)

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Znajomość diagnostyki samochodowej. Obsługa testerów diagnostycznych.

NAJBLIŻSZE TERMINY:

Dodatkowe terminy ustalane indywidualnie, skontaktuj się z nami

Miejsce szkolenia: Raciąż – Atomis
tel.: 502-527-831, 730-690-000

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności pracy z różnymi systemami CAS w autach marki BMW

OPIS TREŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Program szkolenia zawiera materiały pracy przy diagnostyce układów sterujących w pojazdach samochodowych.

– Podczas prezentacji zostanie omówione działanie oraz sposoby modyfikacji CAS -ów w BMW

– Prezentowany materiał zawiera zarówno część merytoryczną jak i praktyczną

Zostaną zaprezentowane oprogramowanie wykonane przez prowadzącego na potrzeby diagnostyki.

Program zawiera sposoby diagnostyki wybranych układów i elementów:

CAS – CAS4+, immobilizery, FEM, BDC, EWS, dodawanie kluczy

 

PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAR (Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ)

 

Lp. Tematyka zajęć Wymiar zajęć Opis treści szkolenia w zakresie zajęć
edukacyjnych
  teoretyka praktyka
1 Immobilizery w BMW 3 godz. 1 godz.
 • Definicja immobilizera
 • Historia
 • Lista komponentów wchodzących w skład immo
2 CAS, EWS FEM/BDC – Działanie, dodawanie kluczy 2 godz. 4 godz.
 • Zasada działania
 • Linie komunikacyjne immo
 • Diagnoza
 • Aktualizacja oprogramowania
 • Synchronizacja
 • Transpondery – programowanie i odnawianie
 • Piloty
 • Sprzęt i oprogramowanie
 • Metody napraw
3 BMW bez tajemnic czyli najczęściej spotykane problemy i naprawy 1 godz. 5 godz.
 • Diagnoza przy użyciu różnych dostępnych testerów diagnostycznych
 • Aktualizacja oprogramowania
 • Programowanie i czyszczenie kluczy
 • Odczyt i zmiana kodów ISN
 • Synchronizacja zmiennych kodów
 • Naprawy uszkodzonego oprogramowania w CAS
 • Usuwanie immo i ELV
           Ogółem liczba godzin szkolenia: 16 godzin.

 

UWAGA !

W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% z wpłaconej kwoty.
* wysokość potracenia związana jest z przygotowaniem stanowiska dla kursanta.
*cena szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.